maanantai 23. joulukuuta 2019

Kiitos kommenteista linjastoluonnokseen!

Kivistön linjastoluonnoksen kommentointi päättyi eilen sunnuntaina 22.12.2019. Luonnos keräsi noin 120 kommenttia ajalla 4.12.–22.12.2019. Suuri kiitos kaikille kommentoijille!

Suurin osa kommenteista kirjoitettiin tänne blogiin. Tämän lisäksi saimme palautetta Facebookin ja HSL:n palautejärjestelmän kautta. Lisäksi vastaanotimme palautetta 16.12. järjestetyssä asukastilaisuudessa asukastila Rubiinissa.
Bussi linjalla 434 saapumassa Vauhtikujan pysäkille Keimolanmäessä
Linjalle 434 esitetään nykyistä tiheämpää vuoroväliä, mutta ei reittimuutoksia

Saimme paljon myös positiivista palautetta, mutta keskitymme tässä asiakkaiden esille tuomiin suunnitelman kehitystarpeisiin. Ohessa kooste keskeisistä saamamme palautteen aiheista:

616:n reitti Jumbolta etelään

 

 • Mielipiteet jakautuivat n. 30%-70% sen osalta, pitäisikö 616 katkaista välille Kivistö-Tammisto ja siten säästyvillä  varoilla lisätä linjalle laajat liikennöintiajat ja viikonloppuliikenne. Linjan jatkamista ruuhkalinjana kantakaupunkiin tuki isoin osa palautteen antajista.
 • Arvioimme linjastokokonaisuutta vielä palautteiden ja liikkumiskyselyn tuloksien avulla, todennäköisesti 616:lle tullaan tekemään jokin muutos seuraavaan luonnokseen.

 

616:n reitti välillä Kivistö-Jumbo

 

 • Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa esitetty reitti, että linja kulkisi Kivistöstä suoraan Tikkurilantielle ja sieltä Aviapoliksen aseman kautta Jumbolle ja jatkaisi nykyistä reittiään sai tämän suunnitelman yhteydessä melko paljon palautetta.
 • Tikkurilantien reitti sai sekä positiivisia että negatiivisia palautteita. Tikkurilantien reitti mahdollistaa tasavälisen ja tiheän palvelun Tikkurilantien työpaikka-alueen ja Aviapoliksen juna-aseman välillä yhdessä linjan 576 kanssa.
 • Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa palvelu Kehä III:llä tihenisi nykyisestä, ruuhka-aikaan linjojen 583(K) ja 584 yhteisenä vuorovälinä on 10 minuuttia. Näille linjoille voisi vaihtaa joko Vantaankoskella, Jumbolla tai Aviapoliksessa.
 • Åbystä ja Kustaanmäestä poistuisi palvelu, mutta sieltä on kohtuullinen kävelymatka Vantaanreitin ja Vantaanpuistontien risteykseen, josta on tiheät yhteydet linjoilla 431 ja 433.
 • Saimme ehdotuksen, että 616 ajaisi Kivistöstä Kanniston kautta Riipiläntielle ja siitä Tikkurilantielle. Tämä poistaisi tarpeen perustaa linjan 448, jolla voitaisiin säästää hieman kustannuksissa ja lisätä vuorotarjontaa. Tutkimme tämän mahdollisuuksia jatkosuunnittelussa.

 

Lapinkylän palvelu Riipiläntiellä

 

 • Riipiläntielle jäisi suunnitelmassa linja 446, jonka liikennöintiaikoja laajennettaisiin. Tällä vastattaisiin Koivupäästä tulleisiin toiveisiin, että alueen sisällä liikennöitäisiin useammin.

 

Yhteydet Kirkkaan

 

 • Kirkan yhteydet puhuttivat asukastilaisuudessa. Kirkan kylältä on tullut päivittäin bussiin noin 0-3 matkustajaa, joka ei perustele säännöllistä joukkoliikennepalvelua alueelle. Linjan aikataulut on jouduttu sovittamaan pääosin Mårtensdal skolanin tarpeisiin, joten linja ei kovinkaan hyvin palvele yhteyksiä Kivistön keskustaajaman kouluille.
 • Kirkan asutuksen länsireunalta on linjastoluonnoksen mukaisessa tilanteessa 2 km lähimmälle bussipysäkille, joka vastaa monia muita saman kokoisia Kivistön suuralueen asutuksia, kuten Kongontien aluetta Vestrassa ja Peräjänkulmaa.

 

Linjan 444(T) aikataulut

 

 • Linjan 444(T) aikataulut saivat paljon palautetta. Aikatauluja tullaan korjaamaan vuodenvaihteen jälkeen. Linjan osalta haasteena on Seutulan ja Aurinkokiven koulujen alkamisajat, jotka eivät mahdollista samalla vuorolla molempien koulujen palvelemista täydellisesti. Nykyisillä alkamisajoilla Seutulaan jää odotusaikaa ja Aurinkokivelle saavutaan ikävän myöhään.
 • Tämän linjastosuunnitelman yhteydessä 444(T):lle ei esitetä merkittäviä muutoksia. Aikataulusuunnittelu tehdään vuosittain.

 

Pysäkkitoiveet (monia toiveita)

 

 • Kivistön alueella pysäkeistä vastaa Vantaan kaupunki (kadut) tai Uudenmaan ELY-keskus (valtion omistamat tiet). Vantaan kaupungilla on selvästi isompi rahoitus pysäkkien peruskorjaamiseen, joten katualueella pysäkkiasiat ovat pääosin kunnossa. Valitettavasti suurin osa esitetyistä ongelmista on valtion tieverkon puolella, minkä pysäkit kärsivät alirahoituksesta. Viemme kuitenkin palautteitanne eteenpäin pysäkkiverkosta vastaaville.

tiistai 17. joulukuuta 2019

Kiitos maanantain asukastilaisuuteen osallistuneille!

Lämmin kiitos kaikille asukastilaisuuteen osallistuneille! Olimme paikalla asukastila Rubiinissa maanantaina 16.12. klo 13.30-19.00. Suurta ruuhkaa tilaisuuteen ei ollut ja asiakkaiden kanssa käsiteltiin pääosin samoja aiheita, mistä blogissakin olemme keskustelleet. Huolia nousi muun muassa Lapinkylän palvelusta välillä Kenraalintie-Koivupää, Kirkan koululaisyhteyksistä ja alueen pysäkkiverkon toimivuudesta.

kuvassa pöytä, jolla kartta Kivistön linjastoluonnoksesta
Asukastilaisuudessa kävimme linjastoa asiakkaiden kanssa läpi karttojen avulla
Tulemme luonnostelemaan saamamme palautteen perusteella vielä toisen linjastoehdotuksen saamamme asiakaspalautteen pohjalta. Kommentointi luonnokseen jatkuu sunnuntaihin 22.12. asti. Sen jälkeen pääsemme viimeistelemään linjastoehdotusta. Käykää siis kommentoimassa, etenkin jos luonnoksessa on mielestänne jotain erityisen huonoa tai hyvää.

keskiviikko 4. joulukuuta 2019

Kommentoi ensimmäistä linjastoluonnosta 22.12. mennessä

Suunnittelu on edennyt, ja meillä on nyt esittää ensimmäinen linjastoluonnos. Tavoitteenamme oli selkeyttää linjastoa, helpottaa matkustamista keskeisiin kohteisiin ja mahdollistaa tasaisemmat vuorovälit. Lisäksi liikkumiskyselyssä esille tulleet toiveet varhaisaamun ja yöajan palvelusta otettiin huomioon. Valitettavasti edelliseen postaukseen tulleet kommentit eivät ehtineet vaikuttamaan tämän laadintaan erityisesti koskien linjaa 616 Hakaniemi-Kivistö ja Kanniston yhteyksiä Vantaanpuistoon/Martinlaaksoon. Käymme myös nämä aiemmin tulleet kommentit läpi tämän linjaston viimeistelyssä.

Linjastoluonnosta on mahdollista kommentoida 22.12.2019 asti. Kerro mielipiteesi jättämällä kommentti tämän postauksen yhteyteen. Projektiryhmämme paneutuu suunnitelmasta annettuun palautteeseen tammikuun alussa ja yritämme laatia niiden pohjalta tarvittaessa muutoksia tammikuun aikana.

Kommentit toivomme ensisijaisesti tänne blogiin, mutta vaihtoehtoisesti voit kertoa oman mielipiteesi HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Jos laitat viestisi palautejärjestelmän kautta, muista otsikoida viestisi ”Kivistön linjastosuunnitelma”.

Suuri osa linjastosta tulisi säilymään ennallaan. Seuraaviin linjoihin emme esitä muutoksia reitteihin tai vuorotarjontaan:
 • 431 Elielinaukio–Kivistö
 • 443 Kivistö–Vestra
 • 443K Kivistö–Luhtaanmäki
 • 447 Kivistö–Kesäkylä
 • 576 Tikkurila–Seutula–Kivistö
 • 971 Kivistö–Viinikanmetsä–Ruotsinkylä–Hyrylä–Kerava

 

Muutokset linjakohtaisesti


Uusi linjasto on tarkoitus käynnistää syksyllä 2022. Pääset tutustumaan kaikkien linjojen reitteihin erillisessä karttapalvelussa. Huomioittehan, että linjojen vuorovälit eivät ole palvelussa vielä oikein. 

431N Elielinaukio–Kuninkaantammi–Vantaanpuisto–Kivistö–Kannisto–Aviapolis–Lentoasema 

 

Yhteistyössä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaprojektin kanssa linja esitettiin kulkemaan Kuninkaantammen kautta, mutta Hämeenlinnanväylää Myyrmäen ja Martinlaakson ohitse. Linja ajetaan Vantaanpuiston jälkeen suoraan Mestarintietä Kivistön keskustaan, sitten Kannistoon ja sieltä Tikkurilantietä Lentoasemalle.

Reittimuutos mahdollistaa yhteydet Kivistöstä Lentoasemalle junien liikennöintiajan ulkopuolella ja nopeuttaa yhteyksiä Helsingin ja Kivistön välillä. Näistä tuli paljon toiveita Kivistön liikkumiskyselyssä.
Linja tihennetään 30 minuutin vuorovälille nykyisestä 60 minuutista. Linjalla tultaneen tarjoamaan myös varhain aamulla liikennettä ennen junaliikenteen käynnistymistä.

432 Martinlaakso–Vantaanpuisto–Petas–Kivistö–Kirkka

 

Linja lakkautetaan. Kivistön aseman eteläpuolella palvelua tulee korvaamaan linja 433.

Kivistön aseman pohjoispuolen liikenteestä lisää alempana linjan 433 ja 448 yhteydessä.

433(K) Martinlaakso–Vantaanpuisto–(K: Petas)–Kannisto–Kivistö

 

Jatkossa kaikki vuorot ajavat Petaksen kautta korvaten poistuvaa linjaa 432. Kivistössä ei ajeta Kanniston ja Vanhan Kivistön kautta. Yhteydet Kannistoon linjoilla 444–446, 448 ja 576. Yhteydet Vanhaan Kivistöön linjoilla 443 ja 448.

Muutoksella mahdollistetaan tasavälisempi liikenne Vantaanpuistoon, Mestarintielle, Vehkalan asemalle ja Petakseen. Lisäksi liityntäyhteydet Kivistöön aseman eteläpuolelta ja yhteydet Kivistön keskustasta esimerkiksi Vantaanpuistossa sijaitsevaan postiin nopeutuvat.

Kivistön ja Vantaanpuiston välillä liikennöi myös linja 431, jonka palvelua esitetään tihennettäväksi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa.

Linja ajaa Martinlaakson asema - Vantaankosken asema - Vehkalan asema - Vantaanpuisto - Petas - Mestarintie - Keimolantie - Kivistön asema
Uusi 433 korvaa nykyiset linjat 432, 433 ja 433K Kivistön eteläpuolella

 

434 Kivistö–Keimolanmäki

 

Keimolanmäen asuinalueen kasvun takia linjan 434 palvelutasoa parannetaan. Linjan vuoroväliä tihennetään ja tasoitetaan ruuhkassa 10 minuuttiin ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 20 minuuttiin. Hiljaisimpaan aikaan  liikennöidään 30 minuutin välein.

 

444 Kivistö–Katriinan sairaala–Tapola–Riipilä
445T Kivistö–Katriinan sairaala–Tapola–Reuna 

 

Lauantailinjan 445T palvelu siirretään linjalle 444. Muutoksella vähennetään reittiversioiden määrää ja vähennetään hieman kustannuksia. Linjan 445 palvelu säilyy nykyisellä tasolla.

446 Kivistö–Koivupää–Katriinan sairaala–Kesäkylä

 

Lisätään linjalle arkisin päiväliikenne sekä lauantailiikenne. Linjaa pystytään ajamaan lauantaisin noin kahden tunnin vuorovälillä. Linjat 446 ja 444 ajetaan lauantaisin samalla autolla ja niiden palvelutaso suunnitellaan matkustajamäärien mukaan.

448 Kivistö–Kannisto–Katriinan sairaala 

 

Linja ajetaan Vanhan Kivistön kautta (Alepan vierestä). Linja ajaa 30 minuutin vuorovälillä korvaten linjan 433(K) poistuvaa palvelua Kivistön aseman pohjoispuolelta. Linjan reitistä Kanniston koulun jälkeen on vielä hieman epävarmuutta, Katriinan sairaalan ohella on myös pohdittu muita päätepysäkkivaihtoehtoja. Mitä mieltä olette, tulisiko esimerkiksi tämä linja yhdistää linjan 433 kanssa? Tämä yhdistäminen tosin todennäköisesti heikentäisi mahdollisuuksia tahdistaa linja juniin Kivistön asemalla. Koivupään läheltä poistuvaa palvelua korvataan linjan 446 palvelutason parannuksilla.

Linja 448 ajaa Alepan kautta Vanhaan Kivistöön, josta Kanniston koulun kautta Katriinan sairaalalle
Linjan 448 reitti Kivistön ja Kanniston alueella


 

616 Tammisto–Pakkala–Aviapolis–Kivistö 

 

Linja 616 esitettiin Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa siirrettäväksi ajamaan Tikkurilantien kautta Pakkalan ja Kivistön välillä. Kivistön linjastosuunnitelmassa linja 616 on suunniteltu lyhennettäväksi välille Tammisto–Kivistö. Muutoksella mahdollistetaan tasavälinen palvelu Tikkurilantien työpaikka-alueella yhdessä linjan 576 kanssa. Osuudella liikennöidään ruuhkassa 15 minuutin ja muuna aikana 30 minuutin vuorovälillä.

Linjan 616 lyhentäminen Tammistoon herätti paljon keskustelua edellisen postauksen yhteydessä. Pieni osuus matkustajista matkustaa linjalla Tammisto–Pakkala-alueen yli, suurin osa matkustajista matkustaa Mäkelänkadun ja Jumbon tai Tammiston ja Kivistön välisillä osuuksilla. Myöhemmin aloitettavassa Tuusulanväylän linjastosuunnitelmassa tullaan tarkastelemaan tarkemmin yhteyksiä esimerkiksi Tammiston ja Mäkelänkadun välillä. Tässä yhteydessä myös linjan 616 mahdollinen katkaisu, yhdistäminen toiseen linjaan tai jatkaminen Tuusulanväylän päästä tulee myös pohdittavaksi.

Mistä mihin olette käyttäneet linjaa 616, mikä on sen tärkein yhteysväli?

Erityisesti yhteydet Vallilaan ovat nousseet esille saamassamme palautteessa. Tällä hetkellä nopein yhteys Kivistön asemalta Vallilaan on juna Pasilaan ja vaihto Pasilassa bussiin tai raitiovaunuun. Yhdessä blogikommentissa nostettiin esille mahdollisuus ajaa 616:ta Hakaniemeen arkisin ja viikonloppuna lyhennettyä reittiä 616B Kivistö–Tammisto. Viikonloppuyhteydet ovat nykytilanteessa kieltämättä eräs ongelmakohdista. Ajattelimme tässä linjastoehdotuksessa pitää linjan vuorovälin ennallaan ruuhkassa mutta lisätä linjalle säästyvillä varoilla päivä- ja viikonloppuliikenteen tunnin vuorovälillä, joka tarjoaa mahdollisuuden vaihdottomaan Jumbo-yhteyteen.

Linja 616 ajaa Kivistöstä Tikkurilantietä Aviapolikseen, siitä Jumbolle josta Lentoasemantietä Ylästöntielle ja siitä Tammiston kauppatietä Tammiston eteläreunalle.
Linja 616 Kivistö-Tammisto

Vuorovälit


linjareittiArki,
ruuhka
Arki,
päivä
Myöhäisillat
(n. klo 21 ->)
La,
päivä
Su,
päivä
431Elielinaukio - Vantaanlaakso - Kivistö1030606060
433 Martinlaakso-Petas-Kivistö3030606060
434Kivistö-Keimolanmäki1020302030
448Kivistö-Katriinan sairaala3060-6060
443Kivistö-Vestra6060606060
443KKivistö-Luhtaanmäki-Vestra30-60----
444Kivistö-Tapola-Riipilä60-120--120-
444TKivistö-Tapola-Pirttiranta-Riipilä60-120----
445Kivistö-Reuna3060606060
446Kivistö-Koivupää-Kesäkylä4560-120-
447Kivistö-Viinikanmetsä-Kesäkylä60--120-
616Tammisto-Kivistö3060606060
576Tikkurila-Seutula-Kivistö3060606060
971Kivistö-Ruotsinkylä-Hyrylä-Kerava6060---
Toivomme aktiivista kommentointia tähän blogipostaukseen. Järjestämme asukastilaisuuden maanantaina 16.12. klo 13:30-19:00 asukastila Rubiinissa, Rubiinikehä 2b. Asukastilaisuudessa pääset keskustelemaan kanssamme ja esittämään muutostoiveita suunnitelmaan. Tilaisuuteen voit saapua haluamaasi aikaan paikalle, olemme koko illan paikalla.

Muokattu 5.12.19 klo 9:15. Lisätty linja 447 ennallaan säilyviin linjoihin.
Muokattu 9.12.19 klo 15:54. Korjattu linjaston käyttöönottovuosi vuodeksi 2022. Virheellisesti aiemmin kirjoitimme, että muutokset tulisivat voimaan 2021.


tiistai 3. joulukuuta 2019

Tervetuloa asukastilaisuuteen 16.12.!

Tervetuloa Kivistön asukastila Rubiiniin maanantaina 16.12.2019 keskustelemaan Kivistön linjastosuunnitelman luonnoksesta meidän HSL:n suunnittelijoiden kanssa ja kysymään sinua askarruttavista asioista. Julkaisemme linjastoluonnoksen aivan pian. Olemme paikalla klo 13.30–19.00, jonka aikana voit siis piipahtaa paikan päälle sinulle sopivaan aikaan.

Julkaisemme linjastoluonnoksen tällä viikolla täällä blogissa eli oman mielipiteensä voi kertoa myös kommentoimalla blogiin. Ei siis huolta, jos et pääse meitä tapaamaan.

Asukastilaisuus:

ma 16.12. klo 13.30–19, Asukastila Rubiini, Rubiinikehä 2b, Vantaa.

Kuvassa mies näyttää kännykkää naisasiakkaalle. Toinen nainen seisoo pöydän takana.
Tervetuloa keskustelemaan ja kysymään linjastoluonnoksesta sekä kertomaan oma mielipiteesi suunnitelmista.

perjantai 29. marraskuuta 2019

Ajatuksia Kivistön linjaston kehittämiseksi

Olemme nyt pohtineet erilaisia vaihtoehtoja Kivistön linjaston kehittämiseksi. Eri vaihtoehtojen toteutettavuutta, kuten kustannuksia, vaihtoyhteyksiä, linjojen tasavälisyyttä ja koulumatkayhteyksiä olemme arvioineet.

Tavoitteena on ollut liikennöintiaikojen ja vuorovälien parantaminen, mikä erityisesti koettiin liikkumiskyselyssä nykyliikenteessä ongelmaksi. Ohessa pohdintaa mahdollisesti toteutettavista muutoksista, joiden avulla voisi olla mahdollista tarjota keskeisille yhteysväleille nykyistä laajemmat tiheän liikenteen liikennöintiajat. Toivomme aktiivista kommentointia!

Kuvassa 2 bussia bussiterminaalissa ja muutama matkustaja pysäkillä
Kivistön bussiterminaali säilyy liikenteen keskeisimpänä solmukohtana.

Keimolanmäen yhteydet


Parannuksia yritetään kohdistaa tiheimmin asutetuille alueille: Keimolanmäki, Kivistön keskusta ja Kannisto. Ohessa muutoksista voivat hyötyä myös muut alueet, erityisesti ne, joiden sijainti alueen rakenteessa on otollinen. Keimolanmäen osalta tavoittelemme tiheämpää ja paremmin juniin osuvaa liityntää. Tämä käytännössä vaatinee liikenteeseen oman bussin. Nykyisin Keimolanmäen linjaa 434 on ajettu monesta eri liikennöintikohteesta: Kivistön asemalle saapuva bussi joltain muulta linjalta on käynyt ajamassa Keimolanmäkeen ja takaisin, jos sen aikataulut ovat antaneet myöten. Oman bussin käyttö tosin lisää kustannuksia, jotka tulisi säästää muualta. Keimolanmäen linjaston osalta olemme pyöritelleet eri vaihtoehtoja, mutta näillä näkymin nykytilanne, jossa Keimolanmäki palvellaan omalla linjalla 434, vaikuttaa hyvältä ratkaisulta.

Vanhan Kivistön yhteydet


Kivistön asemalta pohjoiseen ajetaan liityntää kahta reittiä pitkin: asuntomessualueen vierestä Lipputien kautta kohti Kannistoa ja Keimolantietä pohjoiseen Vanhaan Kivistöön ja Alepalle. Nämä ovat tiiveimmin asuttuja alueita suunnittelualueellamme heti Kivistön keskustan ja Keimolanmäen jälkeen. Nykytilanteessa liikennöinnin tasavälisyys ei ole paras mahdollinen. Koulujen alkamis- ja päättymisajat määrittelevät bussien aikatauluja ja siitä johtuen bussit ajavat monesti peräkkäin. Linjojen parempi tahdistaminen vaatisi vuorovälien tihentämistä tai vaihtoehtoisesti uuden linjan perustamista. Näitä vaihtoehtoja pohditaan vielä luonnoksen valmistelun yhteydessä.

Linjan 616 katkaisu


Olemme miettineet, että linja 616 kulkisi jatkossa vain Kivistön ja Tammiston välillä. Linja tarjoaisi Kivistöstä Tikkurilantietä pitkin yhteyden Aviapoliksen, Jumbon ja Tammiston alueen palveluihin ja kouluihin. Muutos parantaisi liikennöinnin luotettavuutta ja lisäisi paukkuja alueen sisäisen liikenteen kehittämiseen ja mahdollistaisi liikennöinnin kaikkina viikonpäivinä.

Muutoksia linjoihin 432, 433 ja 433K


Linja 432 on toiminut pääosin koululaisia palvelevana ruuhkalinjana reitillä Martinlaakso–Vehkala–Vantaanpuisto–Petas–Mestarintie–Kivistön keskusta–Vanha Kivistö–Kirkka. Linjan omaa palvelualuetta on lähinnä Kirkka, missä päivittäisiä käyttäjiä on alle kymmenen. Olemme miettineet linjan 432 lakkautusta ja linjan 433 kaikkien lähtöjen ajamista Petaksen kautta. Tämä selkeyttäisi linjastoa ja mahdollistaisi tasaisemmat vuorovälit. Lisäksi linjan 433 toiminta Kivistön alueella on ollut pohdinnassa – tarvitseeko Kannistosta ja Vanhasta Kivistöstä vaihdottoman yhteyden Martinlaaksoon? Jos linjan ajaisi suoraan Mestarintieltä Kivistön asemalle, yhteydet Mestarintielle, Vantaanpuistoon ja Petakseen Kivistön asemalta nopeutuisivat.

Miltä ehdotukset kuulostavat? Kommentoi!