perjantai 18. lokakuuta 2019

Havaintoja liikkumiskyselyn tuloksista tähän mennessä

Kivistön liikkumiskysely on ollut auki nyt muutaman viikon. Vastauksia olemme saaneet varsin hyvin, jo yli 1300 kappaletta, kiitos niistä! Ohessa muutamia havaintoja jo saamistamme vastauksista.

Vastaajien asuinpaikat sijoittuvat Kivistön suuralueelle noin väestötiheyden suhteessa, lisäksi osa vastaajista asuu Kivistön suuralueen ulkopuolella, erityisesti esille nousevat Vantaanlaakso, Tammisto–Pakkala ja Kallio.  Erityisen positiivista on, että myös Kivistön suuralueen pienemmiltä alueilta, muun muassa Riipilästä, Koivupäästä ja Petaksesta, olemme saaneet erittäin hyvin vastauksia. Kesäkylästä ja Syväojalta toivomme vielä lisää vastauksia.

Lämpökartta vastaajien merkitsemistä kodeista. Eniten merkintöjä Kivistön suuralueella.
Liikkumiskyselyn vastaajien merkkaamat kodit. Mitä punaisempi alue, sitä enemmän vastauksia.
 Suunnittelualueelta käydään töissä pääosin alueen ulkopuolella – työpaikka-alueina korostuvat Helsingin keskusta, Pasila–Vallila–Hakaniemi-akseli, Aviapolis-alue sisältäen lentoaseman, Töölö, Pitäjänmäki, Tikkurila ja Myyrmäki–Martinlaakso. Kivistön keskustassa suuri osa työ- ja opiskelupaikkamerkinnöistä osui Kivistön alueen kouluille. Kivistön suuralueella työpaikka-alueina nousivat vahvimmin esiin Turvalaakso ja Mestarintie. Lisäksi vastauksia tuli Katriinan sairaalalta, Viinikanmetsästä ja Viinikkalan sekä Tuupakan alueilta.

Liikkumiskyselyn vastaajien työ- ja opiskelupaikat lämpökarttana. Merkintöjä paljon seuraavilla alueilla Helsingin keskusta, Pasila–Vallila–Hakaniemi-akseli, Aviapolis-alue sisältäen lentoaseman, Töölö, Pitäjänmäki, Tikkurila ja Myyrmäki–Martinlaakso.
Vastaajien merkitsemät työ- ja opiskelupaikat.
Ostos- ja asiointipaikat sekä vapaa-ajan paikat sijoittuivat tähän mennessä saamissamme vastauksissa pitkälti samoille alueille – vahvimmin esille nousivat Jumbo, Helsingin keskusta ja Myyrmäki. Lisäksi suuri määrä osumia tuli Tikkurilalle, Martinlaaksolle ja Klaukkalalle. Valitettavasti Klaukkalan yhteydet eivät kuitenkaan ole HSL:n käsissä, sillä Nurmijärven kunta ei kuulu HSL:ään. Raportoimme kuitenkin liikkumiskyselyn tulokset Uudenmaan ELY-keskukselle, joka vastaa Nurmijärven suunnan joukkoliikenteen suunnittelusta. Erityisesti avoimissa vastauksissa korostui postin sijainti Vantaanpuistossa – nykyiset yhteydet postiin koettiin puutteellisiksi.

Lämpökartalla eniten merkintöjä alueilla Jumbo, Helsingin keskusta ja Myyrmäki.
Vastaajien ostos- ja asiointipaikat sekä vapaa-ajan paikat.
Avoimissa vastauksissa on korostunut Vantaanpuiston postin lisäksi erityisesti yöliikenne ja liikennöintiajat. Vastauksissa ei olla tyytyväisiä yhteyksiin varhaisimmille aamun lennoille ja työvuoroille erityisesti lentoasemalla. Lisäksi linjojen keskinäinen tahdistus (usean linjan yhdessä muodostaman vuorovälin tasaisuus) Keimolantiellä ja Lapinkylässä koetaan ongelmaksi. Vaihtojen sujuvuudesta Kivistön asemalla on annettu sekä kehuja että moitteita – joillain linjoilla yhteys junaan ja junalta ei ole toiminut parhaalla tavalla. Lisäksi on toivottu muutoksia liityntälinjojen jakoon Lipputien ja Keimolantien reiteille sekä liityntälinjojen parempaa synkronointia junan ohella myös linjaan 431.

Yleisesti toivotaan erityisesti parannusta liikennöintiaikoihin, sen jälkeen vuoroväleihin ja vaihtojen toimivuuteen:
Eniten ääniä sai liikennöintiajat, sitten lähes saman verran vuorovälit ja vaihtojen toimivuus. Sen jälkeen lähes yhtä paljon joukkoliikenteen nopeus ja aikataulujen luotettavuus. Vähiten pysäkkien sijainti.
Vastaajien mielestä eniten pitäisi kehittää liikennöintiaikoja.
Suurin osa vastanneista käyttää joukkoliikennettä usein:
Suurin osa vastaajista käyttää lähes päivittäin joukkoliikennettä. Sen jälkeen satunnaisia käyttäjiä ja viikoittain joukkoliikennettä käyttäviä. Vähiten vastaajia, jotka eivät käytä joukkoliikennettä.
Kyselyn vastaajista suurin osa matkustaa joukkoliikenteellä aktiivisesti.
Matkoista merkittävin osa on vaihdollisia:
Enemmistön tyypilliseen joukkoliikennematkaan kuuluu vaihto.
Suurin osa vastaajista vaihtaa liikennevälinettä matkan aikana.
Juna-asemista selvästi suosituin on Kivistö, jonne saavutaan pääosin kävellen, mutta usein myös joukkoliikenteellä:
Suurin osa kävelee juna-asemalle, sitten suosituin joukkoliikenteellä saapuminen. Osa tulee autolla ja pyörällä. Muu saapumistapa sai vähiten ääniä.
Moni vastaajista kävelee juna-asemalle tai saapuu sinne joukkoliikenteellä.
Vastaajissa korostuu nuoret aikuiset ja tyypillinen perheen koko on 1-2 henkilöä. Autottomia on vastanneista noin kolmannes.

Eniten vastauksia 18-29-vuotiaissa ja sitten 30-44-vuotiaissa. Sen jälkeen 45-64-vuotiassa. Alle 18-vuotiaita jonkin verran ja vähiten 65-vuotiaita tai vähemmän.
Kyselyyn on vastannut eniten 18-44-vuotiaiden ikäryhmään kuuluvia.
Liikkumiskyselyn vastaamisaika jatkuu 27.10.2019 asti. Vastaathan siihen mennessä, jos vielä et ole ehtinyt vastaamaan! Vastaamaan pääset tästä.

Pysy ajan tasalla suunnittelun etenemisestä


Tiesithän, että voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen uusista blogipostauksista? Ilmoitusten tilaaminen onnistuu blogin oikeassa reunassa olevasta kohdasta ”Tilaa blogin päivitykset sähköpostilla”. Sähköpostivahvistuksen jälkeen saat sähköpostiviestin vain silloin, jos blogissa on julkaistu uusi kirjoitus.

Jos haluat saada tietoa HSL:n ajankohtaisista aiheista (esimerkiksi linjastosuunnitelmista, uudistuksista, palveluista ja asiakaseduista), niin kannattaa liittyä HSL:n asiakaskirjeen tilaajaksi. Asiakaskirje tulee noin kerran kuussa sähköpostilla. Tilaa asiakaskirje tästä.

tiistai 15. lokakuuta 2019

Kivistön linjastosuunnitelman lähtötiedot

Suunnitelmatyö on alkanut tarpeellisten lähtötietojen keräämisellä. Työn lähtötiedoiksi selvitämme linjojen 431–434, 443–447, 455–465, 576 ja 616 sekä tarvittaessa muiden linjojen nousija- ja kuormitustietoja. Selvitämme myös alueen tärkeimmät vaihtopaikat ja suosituimmat pysäkit.

Bussi ajaa tietä pitkin, metsämaisemaa.
Esimerkiksi linjalta 434 selvitetään matkustajamääriä Kivistön linjastosuunnitelmaa varten.
Olemme saaneet Vantaan kaupungilta päivitetyt maankäyttötiedot (muun muassa asukas- ja työpaikkamäärät alueittain) ja ennusteet tulevasta maankäytön kehityksestä. Erityisen suosittuja matkojen lähtö- ja kohdepisteitä ovat koulut, kaupat ja isot työpaikkakeskittymät, joten nämä tiedot ovat myös olennaisia linjastosuunnittelussa.

Järjestämme asiakastarpeiden selvittämiseksi liikkumiskyselyn lisäksi myös työpajan, jossa suunnittelemme yhdessä alueella liikkuvien kanssa Kivistön linjastoa erilaisten linjastovaihtoehtojen pohjalta. Kerromme tulevasta työpajasta lähiaikoina lisää! Toivomme myös aktiivista blogin kommentointia, jotta saamme parhaan kuvan alueella liikkuvien toiveista.

Olennaisena lähtötietona ovat lisäksi alueen muut liikennepalvelut – huomioimme suunnittelussa paitsi kehäradan junaliikenteen myös kaupunkipyörät sekä Hämeenlinnanväylällä kulkevan U-liikenteen.

Suunnittelussa hyödynnämme myös dataa alueella liikkumisesta yleisesti: Käytössämme on teleoperaattorilta saatua anonymisoitua aineistoa, jonka perusteella selviävät Kivistöstä alkavien ja sinne päättyvien matkojen toiset päät noin kaupunginosatarkkuudella. Tässä datassa ovat mukana kaikki kulkumuodot, myös henkilöautoliikenne – näin saamme paremman näkyvyyden myös piilevään joukkoliikennepalveluiden kysyntään.


Rohkeasti vain kaikki kommentoimaan ja kyselemään täällä blogissa!

maanantai 7. lokakuuta 2019

Vastaa Kivistön alueen liikkumiskyselyyn!

Kivistön linjastosuunnitelman liikkumiskyselyyn voi vastata 27.10.2019 asti.
Kivistön liikkumiskyselyyn voit vastata 27.10.2019 asti.
Olemme avanneet liikkumiskyselyn, jolla selvitämme Kivistön suuralueella kulkevien liikkumistottumuksia. Lisäksi toivomme saavamme ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Kysely painottuu bussilinjojen 431, 432, 433(K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 ja 616 liikennöintialueelle.

Vastaa kyselyyn osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6598 

Liikkumiskyselyyn voit vastata 27.10.2019 asti. Kyselyyn voit vastata myös, vaikka et käyttäisi lainkaan joukkoliikennettä. Vastaamiseen menee noin 5–10 minuuttia.

Käypä siis vastaamassa ja kerro omista ja perheenjäsentesi matkoista. Kysymykset koskevat matkojen suuntautumista sekä Kivistön alueen joukkoliikennettä ja sen kehittämistä.

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi liikkumiskyselyyn, jotta saamme kattavan otoksen. Vinkkaa ihmeessä kyselystä tuttavallesi!

keskiviikko 2. lokakuuta 2019

Kivistön linjastosuunnitelman tekeminen on aloitettu!

Olemme HSL:ssä aloittaneet Kivistön alueen linjastosuunnitelman. Tarkoituksena on suunnitella yhdessä alueen asukkaiden ja alueella liikkuvien kanssa uutta bussilinjastoa Kivistöön. Linjastosuunnitelmassa käsitellään linjoja 431, 432, 433(K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 ja 616.

Suunnittelualue on karkeasti sanottuna Kivistön suuralue.
Kivistön linjastosuunnitelma kattaa Kivistön suuralueen.
Kivistön nykyinen linjasto on otettu käyttöön vuonna 2015 kehäradan junaliikenteen käynnistymisen yhteydessä. Alueen maankäyttö ja liikkumistarpeet ovat muuttuneet huomattavasti ja alueen asukasmäärä kasvaa voimakkaasti, minkä vuoksi linjastoa on tarpeen tarkastella.

Tarkoituksena on valmistella linjasto, joka palvelee Kivistön nykyisiä ja tulevia asukkaita sekä alueella liikkuvia ihmisiä syksystä 2022 alkaen. Tavoitteena on helpottaa matkustamista keskeisiin kohteisiin ja luoda entistä selkeämpi linjasto. Esimerkiksi suunnitelmassa selvitetään, voisiko tiheimmillä alueilla linjoja keskittää yksittäisille katuosuuksille paremman palvelun luomiseksi.

Kivistön linjastosuunnitelmassa tullaan huomioimaan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman esitetyt muutokset. Tulemme tekemään tähän liittyen erillisen blogipostauksen.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Vantaan kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Linjastosuunnitelman on tarkoitus valmistua kevään 2020 aikana, ja uuden linjaston mukaisen liikenteen on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2022.

Suunnitteluvaihe syksy 2019-kevät 2020, jolloin päätöksenteko. Linjaston käyttöönotto syksyllä 2022.

Miten sinä voit osallistua suunnitteluun?


Kerromme tässä blogissa suunnittelutyön etenemisestä, ja blogipostauksia kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn eri vaiheissa. Luemme kaikki kommentit läpi ja vastaamme selkeisiin kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä meihin HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Blogin lisäksi voit osallistua suunnittelutyöhön myös muilla tavoilla: voit kertoa omista liikkumistottumuksistasi kyselyn kautta, kommentoida linjastoluonnoksia ja osallistua asukastilaisuuteen tai asukastyöpajaan. Kerromme näistä lisää työn edetessä, joten pysy kuulolla!

Auta meitä valmistelemaan houkutteleva linjasto Kivistön alueelle!